RPA – oko w oko z żarłaczem białym

Tuż przy ścianie łodzi spuszczana jest do wody prostokątną metalowa klatka, w której w jednym czasie zazwyczaj przebywa 5-6 śmiałków tego żarłacznego spotkania. Jej konstrukcja pozornie wygląda na solidną, jednak przy większej uwadze jej trwałość zaczyna być poddawana wątpliwości. Metalowe pręty przegryzione zębem czasu wyraźnie ukazują daleko posuniętą korozję. Zdajesz sobie wtedy sprawę z faktu, że twoim schronieniem będzie kilkanaście zardzewiałych prętów. Tak naprawdę rozjuszony olbrzym mógłby rozwalić tę pseudo klatkę bardzo szybko. Rozum jednak woli nie dopuszczać tej myśli do siebie i tłumaczy sobie, że będziesz tam bezpieczny.

Czytaj więcej